ZŠ Veronské nám., Veronské náměstí 391, Praha 15, 109 00

Zeleň ovlivňuje mikroklima svého okolí - výpary obohacuje ovzduší o vodní páry, snižuje prašnost v ovzduší, zmírňuje extrémní teploty, snižuje rychlost větru, vysušování půdy a zvvyšuje zasakování srážkové vody.

Projektové aktivity (klíčové označeny *):

  • * Význam rostlin pro malý vodní koloběh
  • Zkoumání prašnosti ovzduší s využitím listnatých a jehličnatých dřevin
  • * Zkoumání lokality z hlediska množství zeleně
  • Zkoumání teplotních poměrů lokality
  • Zeleň ve městě - důležité pojmy
  • Co umí městská zeleň


Bude doplněno.


Bude doplněno.

Zeleň ve městě - důležité pojmy

Zkoumání lokality z hlediska množství zeleně

Zkoumání teplotních poměrů lokality

Zkoumání prašnosti ovzduší s využitím dřevin

Co umí městská zeleň