ZŠ Jeseniova, Jeseniova 96, Praha 3, 130 00

Mikroklima můžeme definovat jako soubor chemicko-fyzikálních charakteristik ovzduší v území malé rozlohy. Nejdůležitější charakteristiky jsou teplota vzduchu, vlhkost vzduchu, rychlost a směr proudění vzduchu, složení vzduchu, srážky, sluneční svit. Kromě těchto přirozených charakteristik sem patří i faktory vyplývající z činnosti člověka - např. hluk, umělé osvětlení.

Zkoumání ovzduší je pro posouzení mikroklimatu ve vybraných lokalitách klíčové a je tudíž důležitou částí projektu.

Žáci bádají v terénu a současně se seznamují s mikroklimatickými faktory také teoreticky.

Projektové aktivity (stěžejní označeny *):

 • * Měření prašnosti ovzduší pomocí krému
 • * Hlavní škodliviny v pražském ovzduší
 • Spalovací proces (pro 8. a 9. ročník)
 • Synergický účinek škodlivin
 • Měření dopravního zatížení místa
 • Pátrání po stromových lišejnících
 • * Měření teploty a vlhkosti vzduchu
 • * Shrnutí, zhodnocení, návrhy na zlepšení


Bude doplněno.


Bude doplněno.

Měření prašnosti ovzduší pomocí krému

Hlavní škodliviny v pražském ovzduší

Synergický účinek škodlivin

Měření dopravního zatížení místa

Pátrání po stromových lišejnících

Měření vlhkosti a teploty vzduchu

 • OVZDUŠÍ (JPG, 1.1 MB)

  Shrnující pracovní list Ovzduší. Žáci si připomněli svá zjištění z předchozích aktivit.

 • OVZDUŠÍ (JPG, 1.05 MB)

  Shrnující pracovní list Ovzduší. Žáci si připomněli svá zjištění z předchozích aktivit.