ZŠ a MŠ Lyčkovo nám, Lyčkovo náměstí 6, Praha 8, 181 00

S pomocí mapy městské části se žáci zamyslí nad tím, které lokality v okolí školy vnímají jako problematické z hlediska životního prostředí. Aby zjistili také názor svých spolužáků a spoluobčanů, provedou jednoduchý dotazníkový průzkum. Osloví rovněž úřad městské části, firmy a neziskové organizace působící v dané městské části v oblasti životního prostředí. Následně žáci vyberou jednu nebo více problematických lokalit, které budou blíže zkoumat. Pro srovnání budou většinu pozorování a pokusů provádět také na kontrolní (bezproblémové) lokalitě.