ZŠ Sázavská, Sázavská 5, Praha 2, 120 00

Architektonické bariéry v městském prostředí znemožňují lidem s postižením samostatný pohyb, orientaci a základní potřebu potkávat se v každodenním životě na běžných místech. Během projektového dne si žáci vyzkouší život ve městě z pohledu nevidomého člověka a paraplegika a zmapují problematická místa v okolí školy.

Problematika

Bariéra je pojmenování pro nějakou překážku, hráz, zábranu, předěl a to jak v konkrétním, tak v přeneseném významu. Bariéry v okolí, které znemožňují lidem s postižením samostatný pohyb po městě, cestování v MHD neb přístup do budov jsou většinou architektonické. Zároveň ale staví neviditelnou bariéru mezi lidi s postižením a zdravé lidi, protože jim znemožňují potkávat se v každodenním životě na běžných místech. Pokud není MHD bez bariér, vozíčkáři jsou nuceni jezdit autem. Když nejsou bezbariérové školy, lidé s postižením je nemohou navštěvovat. I proto je tak důležité věnovat tématu bariér v okolí pozornost. Každým rokem u nás přibude přes tři sta osob se ztrátou schopnosti pohybu. Lidé se zrakovým postižením tvoří asi 3% populace, ale toto procento se průběžně zvyšuje pravděpodobně v souvislosti s prodlužováním průměrné délky života. Jde tedy o velký počet lidí, kteří mají stejné potřeby jako všichni ostatní. Musí se nějak dostat do školy, do práce, nakoupit si, dojít na poštu nebo na úřad, trávit někde volný čas. V tomto programu žáci zjišťují, nakolik toto daná lokalita lidem s postižením umožňuje.

Cíle

 1. Žák vlastními slovy vysvětlí, co je to zdravotní postižení.
 2. Žák vyjmenuje druhy zdravotního postižení a jeho nejčastější.
 3. Žák vlastními slovy vysvětlí, co to jsou kompenzační pomůcky a uvede jejich příklady.
 4. Žák popíše časté předsudky o lidech se zrakovým postižením.
 5. Žák vysvětlí, jak správně nevidomému nabídnout pomoc, jak ho vést, jak mu pomoci při nástupu do MHD apod.
 6. Žák vyjmenuje alespoň 3 architektonické bariéry pro nevidomé a slabozraké.
 7. Žák vyjmenuje alespoň 3 architektonické bariéry pro lidi na vozíku.
 8. Žák vyjmenuje základní úpravy používané ve veřejné dopravě a veřejných institucích, které umožňují lepší orientaci a pohyb lidem s postižením.

Pomůcky

Brožura (podle počtu žáků), Invalidní vozík (mechanický), Bílá hůl, páska na oči (minimálně 2x), Vysílačka nevidomého (VPN), Další kompenzační pomůcky na ukázku (rozlišovač papírových bankovek, kniha v braillově písmu, hladinka), Popisky rolí (dle počtu žáků), 4 x fotoaparát, kabel pro přenos dat, 4x mapa lokality s vyznačenými objekty, 4x tabulka pro zapisovatele, Pastelky (4 x zelená, 4 x červená, 4 x žlutá), nůžky, lepidlo, Pamětní disk na uchování dat a fotek (lektor)

Klíčová slova

Zdravotní postižení

Odchylka ve zdravotním stavu člověka, která jej omezuje v určité činnosti (pohyb, kvalita života, uplatnění ve společnosti) .

http://cs.wikipedia.org/wiki/Zdravotn%C3%AD_posti%C5%BEen%C3%AD


Kompenzační pomůcky

Pomůcky, které pomáhají vyrovnávání následků postižení


Paraplegie

Paraplegie je soubor symptomů, které jsou způsobeny poškozením míchy. Patří sem především úplné ochrnutí dolních končetin

http://cs.wikipedia.org/wiki/Paraplegie


Estetika

Filozofická disciplína/nauka/studie o kráse a jejím působení na člověka. Estetika se zabývá lidským vnímáním pocitů a dojmů z uměleckých i přírodních výtvorů.

http://cs.wikipedia.org/wiki/Estetika


Upozornění

Silné stránky

 • Smysluplnost a užitečnost (mapy, které vzniknou, by měly být skutečně použitelným zmapováním lokality, které by mohl využít například vozíčkář nebo průvodce nevidomého).
 • Možnost vyzkoušet si roli zdravotně postiženého na vlastní kůži.
 • Aktivizující hry a pomůcky, ke kterým se jinak žáci těžko dostanou (vozík, vysílačka VPN, kniha v Braillově písmu).
 • Aktivizační hry
 • Práce v terénu

Slabé stránky

 • Program opomíjí bariéry pro lidi s jiným druhem postižení (sluchové).
 • Žáci si vyzkouší jen jeden pohled (vozíčkář nebo zrakově postižený) v závislosti na tom, v jaké jsou skupině (možné doporučení: rozdělit žáky jen do dvou skupin, jedna se bude zabývat vozíčkáři, druhá zdravotně postiženými, v půlce se prohodí).
 • Náročné sehnání pomůcek (doporučení: obrátit se s žádostí o zapůjčení na organizace, které lidem s postižením pomáhají, např. Tyfloservis a Pražská organizace vozíčkářů).

Příležitosti

 • Diskuze nad návrhy zlepšení.
 • Možnost vyzkoušení vysílače VPN
 • Možnost jízdy bezbariérovou MHD (s vozíkem).

Hrozby

 • Objekty, které mají žáci navštívit, jsou zavřené (např. muzea knihovny často v pondělí).

Skupiny

Simple PersónS

 • Dmitro Birlov (9.B)
  kartograf
 • Jaroslav Protovčanskij (9.B)
  asistent
 • Michal Křivský (9.B)
  figurant
 • Duong Pham Thi (9.B)
  zapisovatelka

Slepci S.Z.O. (se zrakem omezeným)

 • Andrij Jurčyšyn (9.B)
  zapisovatel
 • Ondřej Vlach (9.B)
  kartograf
 • Nikola Richter (9.B)
  asistent
 • Jan Jiran (9.B)
  figurant

Žížalky

 • Viola Pětivoká (9.B)
  kartografka
 • Karina Yakovlieva (9.B)
  zapisovatelka
 • Denisa Brabcová (9.B)
  asistentka
 • Barbora Ordošová (9.B)
  figurantka

Vozíčky v akci

 • Anežka Zidková (9.B)
  figurantka
 • Michaela Vostárková (9.B)
  asistentka
 • Thi Thu Pham (Týna) (9.B)
  kartografka
 • Valérie Komersová (9.B)
  kartografka
 • Dominika Lukášková (9.B)
  zapisovatelka

Zprávy

Simple PersónS

Výstupy naleznete níže


Slepci S.Z.O. (se zrakem omezeným)

Výstupy naleznete níže


Žížalky

Výstupy naleznete níže

Soubory ke stažení


Vozíčky v akci

Výstupy naleznete níže

Soubory ke stažení