ZŠ Londýnská, Londýnská 34, Praha 2, 120 00

Městské prostředí je závislé na zásobování potravinovými zdroji z venkovských tuzemských či zahraničních oblastí. Žáci si prostřednictvím projektového dne na příkladu ovoce a zeleniny uvědomí výhody a nevýhody dovozu potravin, vytvoří vlastní ovocný či zeleninový salát a navštíví blízkou ovocnářskou či zelnou lokalitu.

Problematika

Nejstarší lidská sídla vznikala tam, kde bylo možné spolehlivě zajistit jejich zásobení vodou a potravinami, tj. v lokalitách klimaticky příznivých, nížinných, u řek, v úrodných oblastech, kde bylo možno je uživit. Ve Středomoří mnohé civilizace fungovaly jako putovní – nomádské; své „zásobování“ vodily s sebou ve formě stád a putovaly s nimi za pastvou a vodou. Dovážely se jen velmi vzácné komodity - z potravin sůl, čaj, koření, atd. V situaci, kdy přímé zásobování přestalo fungovat (přílišné zvětšení stálých sídel – „vyjedení“ okolí, pohromy), stěhovala se sídla do vhodnějších míst nebo zanikla. Až s příliš velkou koncentrací lidí na malé ploše – soustředěním do měst – vznikla nutnost řešit logistiku zásobování jinak než jen z bezprostředně blízkých zdrojů. S rozvojem obchodu a dopravy začal sílit význam dovozu a slábnout význam domácích zdrojů. Základním cílem projektového dne je umožnit žákům uvědomit si, jakým způsobem dnes probíhá zásobování měst potravinami (na příkladu ovoce a zeleniny) a jaké jsou výhody a nevýhody dovozu potravin z blízkých a vzdálených lokalit. Žáci navštíví sad, vinici, zahrádkářskou kolonii či jinou oblast v okolí své školy, kde se stále pěstují plodiny pro užitek a vysvětlí, jakou roli daná oblast hraje v celkovém zásobování města potravinami. Poté navštíví supermarket a nakoupí ovoce či zeleninu na salát. V závěrečné fázi salát vytvoří a na mapě světa zobrazí, odkud jednotlivé složky salátu pochází a kolik kilometrů do supermarketu „nacestovaly“.

Cíle

 1. Žák vysvětlí, co jsou to biopotraviny, „bedýnkový systém“, sezónní kalendář ovoce a zeleniny.
 2. Žák vlastními slovy zhodnotí výhody a nevýhody dovážení potravin do České republiky se zaměřením na ovoce a zeleninu.
 3. Žák v diskusi obhajuje svůj vlastní názor na dovážení potravin do České republiky ze zahraničí.
 4. Žák navštíví blízkou ovocnářskou lokalitu (vinice v Gröbovce), pořídí její fotodokumentaci, zjistí potřebné informace a zhodnotí význam lokality pro město.
 5. Žák v blízkém supermarketu nakoupí ovoce a zeleninu podle zadaného klíče.
 6. Žák z koupeného ovoce nebo zeleniny žáci připraví ve skupině ovocný nebo zeleninový salát.
 7. Žák zhodnotí původ koupených potravin a zakreslí země původu do mapy světa.
 8. Žák spočítá délku jejich cesty od země původu do supermarketu.

Pomůcky

Brožura (podle počtu žáků, kopie), popisky rolí (dle počtu žáků), 4 x fotoaparát (nabité baterky, karty, kabely pro přenos dat), tištěné pracovní listy VINICE, CESTUJÍCÍ OVOCE / ZELENINA, mapy, vybavení kuchyňky + navíc vlastní misky (4 velké mísy + malé podle počtu žáků), příbory, nože, prkénka, utěrka, suroviny k dochucení salátů (lektor), nůžky, paměťový disk na uchování dat a fotek (lektor), dataprojektor k závěrečné prezentaci

Klíčová slova

Bedýnkový systém

jeden z alternativních způsobů zásobování měst. Představuje prodej bioproduktů z kategorie ovoce a zelenina od soukromých zemědělců, podle sezónní produkce, v „bedýnkách“, zpravidla bez možnosti výběru

Jenny Andresková a Kamila Šimůnková, autorky metodik


Samozásobování potravinami

zásobování z vlastních zdrojů, bez závislosti na zdrojích vnějších (dnes pod tím rozumíme zejména drobné spotřebitele s vlastní produkcí sezónního ovoce a zeleniny, popřípadě chovatele hospodářských zvířat).

Jenny Andresková a Kamila Šimůnková, autorky metodik


Sezónnost

dostupnost dané potraviny jen v sezóně jejího dozrávání, podle daných klimatických podmínek

Jenny Andresková a Kamila Šimůnková, autorky metodik


Země původu

místo, odkud dovezená potravina pochází

Jenny Andresková a Kamila Šimůnková, autorky metodik


Gravitační vodovod

Gravitační vodovod je vodovod spádový, využívající pro transport vody výhradně rozdíl nadmořských výšek, bez využití jiné síly.

http://www.cokdyvpraze.cz/modules.php?name=Insertion&file=stories&sid=226


Upozornění

Silné stránky

 • Příprava salátů
 • Návštěva vinice
 • Úvodní diskuze

Slabé stránky

 • Nezbytná opatrnost při kuchařské práci
 • Závislost na ovocnářské či zeleninářské oblasti v okolí školy
 • Náročnost závěrečné části na organizaci

Příležitosti

 • Kuchařská průprava
 • Nová zkušenost při zkoumání a zohledňování původu potravin
 • Osobní prožitek z exkurze na vinici

Hrozby

 • Špatné počasí (při práci v terénu)
 • Technické problémy- rychlost ukládáním dat, stahování fotografií, kompatibilita fotoaparátů s PC
 • Nespolupracující pedagogové, především při závěrečné práci u PC, strach ze zodpovědnosti při přesunu

Skupiny

Melouni

 • Viktorie Macánová (8.A)
  fotografka
 • Adam Zima (8.A)
  matematik, kartograf
 • Louisa Bělohlávková (8.A)
  kuchařka
 • Agáta Švarcová (8.A)
  nakupující
 • Kristýna Rusterová (8.A)
  badatelka
 • Filip Žák (8.A)
  zapisovatel

Saláti

 • Bětka Motlochová (8.A)
  kartografka, matematička
 • Jiorjios Toumpaniaris (8.A)
  matematik, kartograf
 • Dominik Poloch (8.A)
  kuchař
 • Monika Görnerová (8.A)
  nakupující
 • Christopher Torres (8.A)
  badatel
 • Daniel Novák (8.A)
  zapisovatel
 • David Pohan (8.A)
  fotograf

Mrkvičky

 • Alena Nguyenová (8.A)
  kartografka, matematička
 • Marie Vondrová (8.A)
  kuchařka
 • Rosalind Fleischerová (8.A)
  nakupující
 • Antonín Růžička (8.A)
  badatel
 • Jana Feitlová (8.A)
  zapisovatelka
 • Gabriela Sojková (8.A)
  fotografka

Apple-sauce

 • Pablito Huffsteter (8.A)
  kartograf, matematik
 • David Říha (8.A)
  kuchař
 • Daniel Vardan (8.A)
  nakupující
 • Marek Večeře (8.A)
  badatel
 • Daniel Rosa (8.A)
  zapisovatel
 • Franta Cajthaml (8.A)
  fotograf

Hard-grapes

 • Renáta Kuklová (8.B)
  kartografka, matematička
 • Robert Bubal (8.B)
  kuchař
 • Michaela Strostlíková (8.B)
  nakupující
 • Pavel Pachman (8.B)
  zapisovatel, badatel
 • Aneta Štěrbová (8.B)
  fotografka

Ďobá kvalita

 • Matěj Žďárský (8.B)
  kartograf, matematik
 • Jakub Čížek (8.B)
  kuchař
 • Jakub Čížek (8.B)
  nakupující
 • David Bubeník (8.B)
  badatel
 • Matěj Hrdina (8.B)
  zapisovatel
 • Jirka Hanuš (8.B)
  fotograf

Hamánek

 • Martin Zemánek (8.B)
  kartograf, matematik
 • Daniel Hubička (8.B)
  kuchař
 • Anna Zemánková (8.B)
  nakupující
 • Raphael Mehdevi (8.B)
  badatel
 • Karin Leonová (8.B)
  fotografka

Profi-jablka

 • Matěj Marciník (8.B)
  matematik, kartograf
 • Anna Švarcová (8.B)
  kuchařka
 • Sára Sekytová (8.B)
  nakupující
 • Nikola Ličková (8.B)
  zapisovatelka, badatelka
 • Veronika Haklová (8.B)
  fotografka

Zprávy

Melouni

Výstupy naleznete níže


Saláti

Výstupy naleznete níže


Mrkvičky

Výstupy naleznete níže


Apple-sauce

Výstupy naleznete níže


Hard-grapes

Výstupy naleznete níže


Ďobá kvalita

Výstupy naleznete níže


Hamánek

Výstupy naleznete níže


Profi-jablka

Výstupy naleznete níže