ZŠ Londýnská, Londýnská 34, Praha 2, 120 00

Architektonické bariéry v městském prostředí znemožňují lidem s postižením samostatný pohyb, orientaci a základní potřebu potkávat se v každodenním životě na běžných místech. Během projektového dne si žáci vyzkouší život ve městě z pohledu nevidomého člověka a paraplegika a zmapují problematická místa v okolí školy.

Problematika

Bariéra je pojmenování pro nějakou překážku, hráz, zábranu, předěl a to jak v konkrétním, tak v přeneseném významu. Bariéry v okolí, které znemožňují lidem s postižením samostatný pohyb po městě, cestování v MHD neb přístup do budov jsou většinou architektonické. Zároveň ale staví neviditelnou bariéru mezi lidi s postižením a zdravé lidi, protože jim znemožňují potkávat se v každodenním životě na běžných místech. Pokud není MHD bez bariér, vozíčkáři jsou nuceni jezdit autem. Když nejsou bezbariérové školy, lidé s postižením je nemohou navštěvovat. I proto je tak důležité věnovat tématu bariér v okolí pozornost. Každým rokem u nás přibude přes tři sta osob se ztrátou schopnosti pohybu. Lidé se zrakovým postižením tvoří asi 3% populace, ale toto procento se průběžně zvyšuje pravděpodobně v souvislosti s prodlužováním průměrné délky života. Jde tedy o velký počet lidí, kteří mají stejné potřeby jako všichni ostatní. Musí se nějak dostat do školy, do práce, nakoupit si, dojít na poštu nebo na úřad, trávit někde volný čas. V tomto programu žáci zjišťují, nakolik toto daná lokalita lidem s postižením umožňuje.

Cíle

 1. Žák vlastními slovy vysvětlí, co je to zdravotní postižení.
 2. Žák vyjmenuje druhy zdravotního postižení a jeho nejčastější.
 3. Žák vlastními slovy vysvětlí, co to jsou kompenzační pomůcky a uvede jejich příklady.
 4. Žák popíše časté předsudky o lidech se zrakovým postižením.
 5. Žák vysvětlí, jak správně nevidomému nabídnout pomoc, jak ho vést, jak mu pomoci při nástupu do MHD apod.
 6. Žák vyjmenuje alespoň 3 architektonické bariéry pro nevidomé a slabozraké.
 7. Žák vyjmenuje alespoň 3 architektonické bariéry pro lidi na vozíku.
 8. Žák vyjmenuje základní úpravy používané ve veřejné dopravě a veřejných institucích, které umožňují lepší orientaci a pohyb lidem s postižením.

Pomůcky

Brožura (podle počtu žáků), Invalidní vozík (mechanický), Bílá hůl, páska na oči (minimálně 2x), Vysílačka nevidomého (VPN), Další kompenzační pomůcky na ukázku (rozlišovač papírových bankovek, kniha v braillově písmu, hladinka), Popisky rolí (dle počtu žáků), 4 x fotoaparát, kabel pro přenos dat, 4x mapa lokality s vyznačenými objekty, 4x tabulka pro zapisovatele, Pastelky (4 x zelená, 4 x červená, 4 x žlutá), nůžky, lepidlo, Pamětní disk na uchování dat a fotek (lektor)

Klíčová slova

Zdravotní postižení

Odchylka ve zdravotním stavu člověka, která jej omezuje v určité činnosti (pohyb, kvalita života, uplatnění ve společnosti) .

http://cs.wikipedia.org/wiki/Zdravotn%C3%AD_posti%C5%BEen%C3%AD


Kompenzační pomůcky

Pomůcky, které pomáhají vyrovnávání následků postižení


Paraplegie

Paraplegie je soubor symptomů, které jsou způsobeny poškozením míchy. Patří sem především úplné ochrnutí dolních končetin

http://cs.wikipedia.org/wiki/Paraplegie


Estetika

Filozofická disciplína/nauka/studie o kráse a jejím působení na člověka. Estetika se zabývá lidským vnímáním pocitů a dojmů z uměleckých i přírodních výtvorů.

http://cs.wikipedia.org/wiki/Estetika


Upozornění

Silné stránky

 • Smysluplnost a užitečnost (mapy, které vzniknou, by měly být skutečně použitelným zmapováním lokality, které by mohl využít například vozíčkář nebo průvodce nevidomého).
 • Možnost vyzkoušet si roli zdravotně postiženého na vlastní kůži.
 • Aktivizující hry a pomůcky, ke kterým se jinak žáci těžko dostanou (vozík, vysílačka VPN, kniha v Braillově písmu).
 • Aktivizační hry
 • Práce v terénu

Slabé stránky

 • Program opomíjí bariéry pro lidi s jiným druhem postižení (sluchové).
 • Žáci si vyzkouší jen jeden pohled (vozíčkář nebo zrakově postižený) v závislosti na tom, v jaké jsou skupině (možné doporučení: rozdělit žáky jen do dvou skupin, jedna se bude zabývat vozíčkáři, druhá zdravotně postiženými, v půlce se prohodí).
 • Náročné sehnání pomůcek (doporučení: obrátit se s žádostí o zapůjčení na organizace, které lidem s postižením pomáhají, např. Tyfloservis a Pražská organizace vozíčkářů).

Příležitosti

 • Diskuze nad návrhy zlepšení.
 • Možnost vyzkoušení vysílače VPN
 • Možnost jízdy bezbariérovou MHD (s vozíkem).

Hrozby

 • Objekty, které mají žáci navštívit, jsou zavřené (např. muzea knihovny často v pondělí).

Skupiny

Driver

 • Pavla Vávrová (9.A)
  asistentka
 • Yoko Hendricks (9.A)
  figurant
 • Petra Šišková (9.A)
  výtvarnice
 • Ondra Černý (9.A)
  výtvarník
 • Anička Stefanidisová (9.A)
  fotografka
 • Petr Kál (9.A)
  zapisovatel

INVAčlověk

 • Martin Hanuš (9.A)
  výtvarník
 • Michal Páchnik (9.A)
  zapisovatel
 • Matyáš Veselý (9.A)
  asistent
 • Jaromír Mašek (9.A)
  figurant
 • Pavel Dostálík (9.A)
  fotograf

Karel Tma

 • Lucie Meštrovičová (9.A)
  zapisovatelka
 • Melina Toumpaniari (9.A)
  výtvarnice
 • Kateřina Marxtová (9.A)
  fotografka
 • Rosalie Wernischová (9.A)
  figurantka, asistentka
 • Otakar Žák (9.A)
  figurant
 • Dagmar Maléterová (9.A)
  asistentka

Hodinoví vozíčkáři

 • Isabella Vašinová (9.B)
  fotografka
 • David Štochl (9.B)
  asistent
 • Tomáš Tyc (9.B)
  zapisovatel
 • Eliška Kačabová (9.B)
  výtvarnice
 • Šimon Dvořák (9.B)
  asistentka
 • Běla Čápová (9.B)
  figurantka

Nevidomí

 • Jakub Valenta (9.B)
  asistent
 • Anna Dolejšová (9.B)
  výtvarnice
 • Petra Srostlíková (9.B)
  zapisovatelka
 • Lukáš Krejčí (9.B)
  asistent
 • Dominik Lokvenc (9.B)
  figurant
 • Filip Vodrážka (9.B)
  fotograf

Cillers

 • Seba Raus (9.C)
  fotograf, asistent
 • Joha Šebestová (9.C)
  figurantka
 • Anneli Grusová (9.C)
  zapisovatelka, asistentka
 • Mája Pidrmanová (9.C)
  výtvarnice, figurantka

Černý semafor

 • Alexandra Valkovičová (9.C)
  výtvarnice
 • Tomáš Kukla (9.C)
  fotograf
 • Filip Hechtberger (9.C)
  zapisovatel
 • Adéla Ilchmanová (9.C)
  asistentka
 • Michaela Studecká (9.C)
  figurantka

Nevim

 • David Vlasák (9.C)
  figurant
 • Filip Šíma (9.C)
  asistent
 • Adam Limanovský (9.C)
  zapisovatel
 • Filip Maťocha (9.C)
  výtvarník
 • Jan Setinský (9.C)
  fotograf
 • Roman Petr (9.C)
  fotograf

Zprávy

Driver

Úvod

lokalita – Praha 2

postižení spec. – paraplegie

místa popis přístupnosti:

Všude kde jsme byli kromě metra a muzea

McDonald - je nízký a obsluha se vstřícně ohne přes pult.

U Kuřete – vedle nálepky invalida je zvonek ve výšce pro invalidy, aby mohli zazvonit a obsluha je pak vynese do tří schodů, které vedou nahoru a pak zpět.

Úrad mětské části Praha 2 - nájezdová plocha u vchodu , zajištění, výtah pro přístup do vyšších pater budovy.

Banka Česka Spořitelna – u vchodu mírný schod ! výtah do vyšších pater.

Dojmy figuranta:

Bylo to pohodlné, ale náročné po fyzické stránce.

Závěr:

Hodnocení lokality:

Na našem úseku se nevyskytlo mnoho bariér, ale nějaké se přece jenom objevily.

Návrhy zlepšení:

Lépe udělané přechody, nižší obrubníky, víc nízkopodlažních tramvají a metra lépe dostupná

Soubory ke stažení


INVAčlověk

Úvod: Praha 2 - zrakově postižen

UMČ PRAHA 2 - Bezbariérový přístup, funkční hlasový výstup.

Metro I.P. Pavlova - Funkční hlasový výstup, špatná dostupnost (pouze jeden směr), dobrá vodící linie.

Tram č.4 - Nefunkční zvukový výstup, špatná dostupnost.

Pasáž u Tesca - Úzký prostor a sloupy v cestě chodce.

Dojmy figuranta - Na mnoha místech nefungoval zvukový výstup
Nechtěl bych být nevidomý kvůli tomu, že se na mě všichni dívají a jsem dezorientovaný. Ale zkušenost to byla dobrá, teď už vím, jak se cítí nevidomý.

Závěr - Celkově lokalita dobrá, převažují bezbariérové přístupy.
- Zlepšil bych zábrany na stavbách (nejsou vhodné pro nevidomé)

Soubory ke stažení


Karel Tma

ÚvodPraha 2 - Nám.Míru - Nevidomý

Místa, popis přístupnosti:

 • - Lékárna sv. Ludmily ( chybí bezbariérový přístup, nereagovala na vysílačku )
 • - Kostel sv. Ludmily (nereagoval na vysílačku, schody…)
 • - Pošta Italská ( reagovala na vysílačku, bezbariérový přístup)
 • - Divadlo na Vinohradech ( nereagovala na vysílačku, nutné přejít integrovanou silnici)
 • - Bankomat ( moc vysoko, chybí označení v Braillově písmu)
 • - MHD (reakce na vysílačku pouze u novějších modelů tram a bus, možná neochota řidičů, v metru naváděcí linie v podobě drážek)
 • - Ulice a přechody (špatné dlažební kostky, přechody dobré)

Dojmy figuranta:

Neochota lidí až na výjimky
Narážení do různých předmětů
Pocit dezorientace

Závěr:

- Celkem dobrý pocit, ale je nutné , aby do budoucna byly na všech institucích doplněny reaktory na vysílačky, bezbariérové přístupy a naváděcí linie)

Soubory ke stažení


Hodinoví vozíčkáři

Úvod: Praha 2, Náměstí Míru, I. P. Pavlova, Karlovo náměstí

1. Londýnská, Rumunská, Náměstí Míru (Městský úřad, lékárna), Jugoslávská (Česká Spořitelna),Bělehradská (Tesco), I. P. Pavlova (KFC), Na bojišti ( ředitelství MHD), Ke Karlovu (Muzeum Antonína Dvořáka), Kateřinská (nemocnice), Větrov – zastávka autobusu č. 291, cesta autobusem č. 291 – po 13. minutách výstup na I.P. Pavlova, Tylovo náměstí, Londýnská

2. Nejlépe přístupné místo - Úřad městské části Praha 2 (bezbariérová toaleta, bezbariérový vstup, dobře přístupné přepážky)
Nejhůře přístupné místo – Muzeum Antonína Dvořáka (vchod se schody, žádný přístup)

3. Úloha vozíčkáře je velmi těžká, ale v posledních letech se to stále víc a víc zlepšuje. Bylo zajímavé vyzkoušet si roli vozíčkáře na vlastní kůži. Někdy pro mě nebylo jednoduché někde projet, ale asistent mi vždy pomohl.

4. Praha 2. je pro vozíčkáře poměrně dobře přístupná. Měly by se posílit bezbariérové spoje, na veřejných místech udělat více bezbariérových toalet, přistavět bezbariérové vchody do metra.

Soubory ke stažení


Nevidomí

Lokalita: Praha 2 , Vinohrady

Trasy:
MHD I.P PAVLOVA-DOBRÁ DOSTUPNOST PRO SLEPCE
TESCO BĚLEHRADSKÁ- ŠPATNÁ DOSTUPNOST PRO SLEPCE, ÚZKÉ ULIČKY ČESKÁ SPOŘITELNA JUGOSLÁVKSKÁ- VÝBORNÁ DOSTUPNOST
BANKOMAT JUGOSLÁVSKÁ-VÝBRONÁ DOSTUPNOST
UMČ PRAHA 2- VÝBRONÁ DOSTUPNOST
MUZEUM A.DVOŘÁKA- TO JSME BOHUŽEL NESTIHLI
ZASTÁVKA MHD NA BĚLEHRADSKÉ- VELMI DOBRÁ DOSTUPNOST PRO SLEPCE

Figurant:
Nic jsem neviděl, takže nevím kam jsem šel ani kde jsem byl. Cítil jsem se opravdu velmi špatně. Myslel jsem si, že na mě něco spadne, že do mě někdo narazí atd… Svému asistentovi jsem důvěřoval, protože to byl můj kamarád, ale kdybych se někde chytnul někoho, tak bych mu zase tolik nedůvěřoval.

Závěr:
Dostupnost byla docela dobrá, ale bylo tam hodně přechodů a hodně dopravy. Také tam bylo hodně úzkých ulic a uliček a ještě tam bylo hodně lidí, takže bych řekl, že tam má slepec hodně problémů.

Doporučení:
Myslím si, že by se mělo upravit pár podniků bezbariérovým vchodem a nebo alespoň Braillovým písmem

Soubory ke stažení


Cillers

Úvod:
Praha 2- Vinohrady
Zrakově postižení

Popis míst a jejich přístupnost:

Úřad městské části Praha 2- toto místo reagovalo na vysílačku, vystouplé písmo, přístupnost špatná
Autobusová zastávka-nic pro nevidomé
Pošta-vystouplé písmo, dobrý přístup a nic nereagovalo
Tramvaj- špatná přístupnost (nejeli jsme nízkopodlažní tramvají)
Přechod pro chodce- bez tlačítka pro nevidomé

Závěr:
Na ulici jsme potkali dva postoje kolemjdoucích. Jedni byli velmi přívětiví a snažili se pomoct, druzí nás nebrali na vědomí a dokonce byli i nepříjemní! Bohužel jsme potkali více těch nepříjemných a zlých lidí. Bylo zajímavé si zkusit, jak se cítí nevidomí. Byla to skvělá nová zkušenost, ale neumím si představit, jak bych celý život mohla takhle žít.

Doporučení:
Na žádném přechodu jsme neviděli tlačítko pro slepce a to by chtělo napravit .Dále by nebylo špatné lidi obeznámit s tím, jak slepec žije a také s tím, jak se ke slepci máme chovat a jak s ním mluvit, protože jsme měli pocit, že jsme lidem, které jsme potkávali tu hodinku, připadali jako méněcenní. Aspoň tak se na nás dívali a to by chtělo zlepšit.

Soubory ke stažení


Černý semafor

Pohybovali jsme se v lokalitě Vinohrad, Prahy 2 a řešili jsme problematiku nevidomých

Popis míst:
Ulice- ve většině případů špatné dláždění (nerovnoměrně položené dlažební kostky), málo vodících linií, přirozené linie- dostatečně dost,
Česká spořitelna- velmi tichý popis místa z reproduktoru po zmáčknutí vysílačky, žádné vodící linie
MHD (metro)- dostačující zvuk signalizačního zařízení, co se týče umístění vchodu, žádný orientační popis
Tesco- velmi špatné zařízení interiéru (špatné umístění dveří, moc členitý vchod), žádné signalizační zařízení, žádný popis
Městský úřad- signalizační zařízení v pořádku, tichý, ale podrobný popis interiéru

Dojmy figuranta: Ze začátku jsem měla trochu problém naučit se pracovat s holí a orientovat se, ale po chvíli to bylo v pořádku. Asistentka mi říkala, že na mě hodně lidí koukalo, ale já jsem to vůbec nevnímala. Jako velký přínos pro nevidomé mi přišly zvukové signály a popis interiéru. Sice jsem ten popis moc neslyšela, ale ty zvukové signály mi pomohly najít vchod do dané budovy. Zkusit si být nevidomá se mi zdálo jako velmi zajímavá zkušenost.

Soubory ke stažení


Nevim

Úvod:
Vybrali jsme si problematiku vozíčkářů. Chodili jsme ulicemi Prahy 2 a podle mého názoru to bylo velmi pěkné, vyzkoušet si, jak se tito lidé cítí.

Popis míst
Úřad městské části Praha 2: Dobrá přístupnost, dobrý pohyb po areálu
Česká spořitelna: Dobrý pohyb v budově, malý schod při vstupu
Potraviny Tesco: Nejlepší bezbariérový přístup co jsme potkali
Chodníky a přechody: Bez větších obtíží, někdy vysoký schod do silnice
Zastávky: Bez problémů, vjezdy na ostrůvek velmi jednoduché

Dojmy Davida Vlasáka Bez větších problému se dá pohybovat po Praze, bohužel ne vždy je přístup dokonalý. Jsem rád, že jsem si mohl tuto pozici vyzkoušet. Myslím, že bych jízdu na vozíčku zvládl i bez asistenta.

Závěr Tato městská část je, podle mého názoru, bezbariérově přístupná velmi dobře, ale realita mimo Prahu je myslím jiná. Jsme všichni rádi, že jsme si tuto pozici mohli vyzkoušet. Dále si myslím, že tento den byl pro nás velkým přínosem.

Doporučení Myslím si, že by se měl vylepšit schod z chodníku do ulice (více bezbariérových přechodů) ,ale jinak je situace velmi dobrá.

Soubory ke stažení