ZŠ Chmelnice, K Lučinám 18/2500, Praha 3, 130 00

Městské prostředí je závislé na zásobování potravinovými zdroji z venkovských tuzemských či zahraničních oblastí. Žáci si prostřednictvím projektového dne na příkladu ovoce a zeleniny uvědomí výhody a nevýhody dovozu potravin, vytvoří vlastní ovocný či zeleninový salát a navštíví blízkou ovocnářskou či zelnou lokalitu.

Problematika

Nejstarší lidská sídla vznikala tam, kde bylo možné spolehlivě zajistit jejich zásobení vodou a potravinami, tj. v lokalitách klimaticky příznivých, nížinných, u řek, v úrodných oblastech, kde bylo možno je uživit. Ve Středomoří mnohé civilizace fungovaly jako putovní – nomádské; své „zásobování“ vodily s sebou ve formě stád a putovaly s nimi za pastvou a vodou. Dovážely se jen velmi vzácné komodity - z potravin sůl, čaj, koření, atd. V situaci, kdy přímé zásobování přestalo fungovat (přílišné zvětšení stálých sídel – „vyjedení“ okolí, pohromy), stěhovala se sídla do vhodnějších míst nebo zanikla. Až s příliš velkou koncentrací lidí na malé ploše – soustředěním do měst – vznikla nutnost řešit logistiku zásobování jinak než jen z bezprostředně blízkých zdrojů. S rozvojem obchodu a dopravy začal sílit význam dovozu a slábnout význam domácích zdrojů. Základním cílem projektového dne je umožnit žákům uvědomit si, jakým způsobem dnes probíhá zásobování měst potravinami (na příkladu ovoce a zeleniny) a jaké jsou výhody a nevýhody dovozu potravin z blízkých a vzdálených lokalit. Žáci navštíví sad, vinici, zahrádkářskou kolonii či jinou oblast v okolí své školy, kde se stále pěstují plodiny pro užitek a vysvětlí, jakou roli daná oblast hraje v celkovém zásobování města potravinami. Poté navštíví supermarket a nakoupí ovoce či zeleninu na salát. V závěrečné fázi salát vytvoří a na mapě světa zobrazí, odkud jednotlivé složky salátu pochází a kolik kilometrů do supermarketu „nacestovaly“.

Cíle

 1. Žák vysvětlí, co jsou to biopotraviny, „bedýnkový systém“, sezónní kalendář ovoce a zeleniny.
 2. Žák vlastními slovy zhodnotí výhody a nevýhody dovážení potravin do České republiky se zaměřením na ovoce a zeleninu.
 3. Žák v diskusi obhajuje svůj vlastní názor na dovážení potravin do České republiky ze zahraničí.
 4. Žák navštíví blízkou ovocnářskou lokalitu (vinice v Gröbovce), pořídí její fotodokumentaci, zjistí potřebné informace a zhodnotí význam lokality pro město.
 5. Žák v blízkém supermarketu nakoupí ovoce a zeleninu podle zadaného klíče.
 6. Žák z koupeného ovoce nebo zeleniny žáci připraví ve skupině ovocný nebo zeleninový salát.
 7. Žák zhodnotí původ koupených potravin a zakreslí země původu do mapy světa.
 8. Žák spočítá délku jejich cesty od země původu do supermarketu.

Pomůcky

Brožura (podle počtu žáků, kopie), popisky rolí (dle počtu žáků), 4 x fotoaparát (nabité baterky, karty, kabely pro přenos dat), tištěné pracovní listy VINICE, CESTUJÍCÍ OVOCE / ZELENINA, mapy, vybavení kuchyňky + navíc vlastní misky (4 velké mísy + malé podle počtu žáků), příbory, nože, prkénka, utěrka, suroviny k dochucení salátů (lektor), nůžky, paměťový disk na uchování dat a fotek (lektor), dataprojektor k závěrečné prezentaci

Klíčová slova

Bedýnkový systém

jeden z alternativních způsobů zásobování měst. Představuje prodej bioproduktů z kategorie ovoce a zelenina od soukromých zemědělců, podle sezónní produkce, v „bedýnkách“, zpravidla bez možnosti výběru

Jenny Andresková a Kamila Šimůnková, autorky metodik


Samozásobování potravinami

zásobování z vlastních zdrojů, bez závislosti na zdrojích vnějších (dnes pod tím rozumíme zejména drobné spotřebitele s vlastní produkcí sezónního ovoce a zeleniny, popřípadě chovatele hospodářských zvířat).

Jenny Andresková a Kamila Šimůnková, autorky metodik


Sezónnost

dostupnost dané potraviny jen v sezóně jejího dozrávání, podle daných klimatických podmínek

Jenny Andresková a Kamila Šimůnková, autorky metodik


Země původu

místo, odkud dovezená potravina pochází

Jenny Andresková a Kamila Šimůnková, autorky metodik


Gravitační vodovod

Gravitační vodovod je vodovod spádový, využívající pro transport vody výhradně rozdíl nadmořských výšek, bez využití jiné síly.

http://www.cokdyvpraze.cz/modules.php?name=Insertion&file=stories&sid=226


Upozornění

Silné stránky

 • Příprava salátů
 • Návštěva vinice
 • Úvodní diskuze

Slabé stránky

 • Nezbytná opatrnost při kuchařské práci
 • Závislost na ovocnářské či zeleninářské oblasti v okolí školy
 • Náročnost závěrečné části na organizaci

Příležitosti

 • Kuchařská průprava
 • Nová zkušenost při zkoumání a zohledňování původu potravin
 • Osobní prožitek z exkurze na vinici

Hrozby

 • Špatné počasí (při práci v terénu)
 • Technické problémy- rychlost ukládáním dat, stahování fotografií, kompatibilita fotoaparátů s PC
 • Nespolupracující pedagogové, především při závěrečné práci u PC, strach ze zodpovědnosti při přesunu

Skupiny

Broskve

 • Dominika Jandová (8.A)
  fotografka
 • Milan Souček (8.A)
  kuchař, nakupující
 • Martin Dzik (8.A)
  badatel, zapisovatel, kartograf, matematik

Knedlíci

 • Bárt Kočí (8.A)
  kuchař, nakupující
 • Petr Šimůnek (8.A)
  kartograf, matematik
 • Jirka Procházka (8.A)
  badatel, zapisovatel
 • Vojta Klíma (8.A)
  fotograf

Saláti

 • Bárt Kočí (8.A)
  kuchař, nakupující
 • Jan Vimr (8.A)
  kartograf, matematik
 • Jirka Procházka (8.A)
  badatel, zapisovatel
 • Jiří Patera (8.A)
  fotograf

Třešničky

 • Renata Janovská (8.A)
  kuchařka, nakupující
 • Kateřina Němcová (8.A)
  kartografka, matematička
 • Tereza Šafránková (8.A)
  badatelka, zapisovatelka
 • Adéla Nekvasilová (8.A)
  fotografka

Zprávy

Broskve

Výstupy naleznete níže


Knedlíci

Výstupy naleznete níže


Saláti

Výstupy naleznete níže


Třešničky

Výstupy naleznete níže