ZŠ Chmelnice, K Lučinám 18/2500, Praha 3, 130 00

Architektonické bariéry v městském prostředí znemožňují lidem s postižením samostatný pohyb, orientaci a základní potřebu potkávat se v každodenním životě na běžných místech. Během projektového dne si žáci vyzkouší život ve městě z pohledu nevidomého člověka a paraplegika a zmapují problematická místa v okolí školy.

Problematika

Bariéra je pojmenování pro nějakou překážku, hráz, zábranu, předěl a to jak v konkrétním, tak v přeneseném významu. Bariéry v okolí, které znemožňují lidem s postižením samostatný pohyb po městě, cestování v MHD neb přístup do budov jsou většinou architektonické. Zároveň ale staví neviditelnou bariéru mezi lidi s postižením a zdravé lidi, protože jim znemožňují potkávat se v každodenním životě na běžných místech. Pokud není MHD bez bariér, vozíčkáři jsou nuceni jezdit autem. Když nejsou bezbariérové školy, lidé s postižením je nemohou navštěvovat. I proto je tak důležité věnovat tématu bariér v okolí pozornost. Každým rokem u nás přibude přes tři sta osob se ztrátou schopnosti pohybu. Lidé se zrakovým postižením tvoří asi 3% populace, ale toto procento se průběžně zvyšuje pravděpodobně v souvislosti s prodlužováním průměrné délky života. Jde tedy o velký počet lidí, kteří mají stejné potřeby jako všichni ostatní. Musí se nějak dostat do školy, do práce, nakoupit si, dojít na poštu nebo na úřad, trávit někde volný čas. V tomto programu žáci zjišťují, nakolik toto daná lokalita lidem s postižením umožňuje.

Cíle

 1. Žák vlastními slovy vysvětlí, co je to zdravotní postižení.
 2. Žák vyjmenuje druhy zdravotního postižení a jeho nejčastější.
 3. Žák vlastními slovy vysvětlí, co to jsou kompenzační pomůcky a uvede jejich příklady.
 4. Žák popíše časté předsudky o lidech se zrakovým postižením.
 5. Žák vysvětlí, jak správně nevidomému nabídnout pomoc, jak ho vést, jak mu pomoci při nástupu do MHD apod.
 6. Žák vyjmenuje alespoň 3 architektonické bariéry pro nevidomé a slabozraké.
 7. Žák vyjmenuje alespoň 3 architektonické bariéry pro lidi na vozíku.
 8. Žák vyjmenuje základní úpravy používané ve veřejné dopravě a veřejných institucích, které umožňují lepší orientaci a pohyb lidem s postižením.

Pomůcky

Brožura (podle počtu žáků), Invalidní vozík (mechanický), Bílá hůl, páska na oči (minimálně 2x), Vysílačka nevidomého (VPN), Další kompenzační pomůcky na ukázku (rozlišovač papírových bankovek, kniha v braillově písmu, hladinka), Popisky rolí (dle počtu žáků), 4 x fotoaparát, kabel pro přenos dat, 4x mapa lokality s vyznačenými objekty, 4x tabulka pro zapisovatele, Pastelky (4 x zelená, 4 x červená, 4 x žlutá), nůžky, lepidlo, Pamětní disk na uchování dat a fotek (lektor)

Klíčová slova

Zdravotní postižení

Odchylka ve zdravotním stavu člověka, která jej omezuje v určité činnosti (pohyb, kvalita života, uplatnění ve společnosti) .

http://cs.wikipedia.org/wiki/Zdravotn%C3%AD_posti%C5%BEen%C3%AD


Kompenzační pomůcky

Pomůcky, které pomáhají vyrovnávání následků postižení


Paraplegie

Paraplegie je soubor symptomů, které jsou způsobeny poškozením míchy. Patří sem především úplné ochrnutí dolních končetin

http://cs.wikipedia.org/wiki/Paraplegie


Estetika

Filozofická disciplína/nauka/studie o kráse a jejím působení na člověka. Estetika se zabývá lidským vnímáním pocitů a dojmů z uměleckých i přírodních výtvorů.

http://cs.wikipedia.org/wiki/Estetika


Upozornění

Silné stránky

 • Smysluplnost a užitečnost (mapy, které vzniknou, by měly být skutečně použitelným zmapováním lokality, které by mohl využít například vozíčkář nebo průvodce nevidomého).
 • Možnost vyzkoušet si roli zdravotně postiženého na vlastní kůži.
 • Aktivizující hry a pomůcky, ke kterým se jinak žáci těžko dostanou (vozík, vysílačka VPN, kniha v Braillově písmu).
 • Aktivizační hry
 • Práce v terénu

Slabé stránky

 • Program opomíjí bariéry pro lidi s jiným druhem postižení (sluchové).
 • Žáci si vyzkouší jen jeden pohled (vozíčkář nebo zrakově postižený) v závislosti na tom, v jaké jsou skupině (možné doporučení: rozdělit žáky jen do dvou skupin, jedna se bude zabývat vozíčkáři, druhá zdravotně postiženými, v půlce se prohodí).
 • Náročné sehnání pomůcek (doporučení: obrátit se s žádostí o zapůjčení na organizace, které lidem s postižením pomáhají, např. Tyfloservis a Pražská organizace vozíčkářů).

Příležitosti

 • Diskuze nad návrhy zlepšení.
 • Možnost vyzkoušení vysílače VPN
 • Možnost jízdy bezbariérovou MHD (s vozíkem).

Hrozby

 • Objekty, které mají žáci navštívit, jsou zavřené (např. muzea knihovny často v pondělí).

Skupiny

Pomocná hůl

 • Linda Boňová ()
  figurantka
 • Gleb Berežnou ()
  asistent
 • Kristýna Neužilová ()
  zapisovatelka
 • Martin Schůrek ()
  fotograf
 • Daniel Kaválek ()
  výtvarník

Slepí strážci

 • Eva Zemanová ()
  asistentka
 • Jana Dlasková ()
  fotografka
 • Jan Uhlík ()
  figurant
 • Jakub Fliegel ()
  výtvarník
 • Bolek Kerouš ()
  asistent

Vozíčkáři

 • Filip Roček ()
  figurant
 • Sandra Lukasová ()
  asistentka
 • Lada Benaková ()
  asistentka
 • Nikola Tenglerová ()
  výtvarnice
 • Štěpán Krátký ()
  zapisovatel

Zprávy

Pomocná hůl

Lokalita: Praha 3, Žižkov, ulice Koněvova od zastávky Ohrada po zastávku Chmelnice

Druh postižení: nevidomí

Nastoupili jsme na zastávce Chmelnice a jeli jsem na Ohradu tramvají.Postupně jsme navštívili kino Aero, LIDL, lékárnu Na Vápence, Bankomat České spořitelny, sportovní areál Pražačka. Na zpáteční cestě jsme šli pěšky.

 • cesta tramvají - číslo 9, špatná slyšitelnost vysílačky
 • kino Aero – dobrá přístupnost pro vozíčkáře (pomocný výtah), ale hůře pro nevidomé (schody)
 • potraviny LIDL - nejlépe přístupné místo,velké uličky, samostatně se otevírající dveře, chybí vodící linie a popisky v Braillově písmu
 • bankomat České spořitelny - velmi špatná přístupnost, vytlačené číslovky, žádné Braillovo písmo, lidi s postižením se bez pomoci neobejdou
 • Lékárna Na Vápence - bez zvukového popisu, dobrá přístupnost, málo místa
 • Sportovní areál Pražačka - dobrá přístupnost, žádné označení

V roli nevidomého jsme se cítili beznadějně. Bez pomoci bychom to určitě nezvládli. Lidé nám uhýbali, protože nás litovali. Když to skončilo, tak jsme měli radost, že jsme zase viděli. Ovládat hůl bylo velmi obtížné.

Návrhy na zlepšení- Braillovo písmo, dostupnost pro vozíčkáře a nevidomé, bezbariérové vstupy

Poznali jsme, jak se cítí nevidomí lidé.


Slepí strážci

Pohybovali jsme se v lokalitě Prahy 3 – Žižkov. Od konečné stanice Spojovací, až po Vápenku.

Sanatorium sv. Anny – Budova nemá bezbariérový přístup. Do budovy se musí po schodech, bez asistenta je přístup pro nevidomého velmi těžký.

Registr vozidel – Na tomto úřadě není bezbariérový přístup, automat na výdej lístků na přepážku není popsaný Braillovým písmem. I zvukové signály chybí. Bez asistenta by byla registrace velmi těžká.

Albert – Přístup dobrý, ale bez asistenta je pohyb mezi regály velmi těžký. Figurant byl velmi dezorientovaný.

Česká Pošta – Úřad reaguje na vysílačku pro nevidomé, má bezbariérový přístup. Na podlaze je vedoucí linie a vysílačka podrobně popisuje vnitřek budovy.

Česká Spořitelna – Chybí bezbariérový přístup, žádné zvukové signály ani vodící linie a přístroje (bankomaty atd.) nejsou popsány Braillovým písmem. Bez asistenta je přístup velice obtížný a nejdou vyřídit problémy.

 1. Na úřady a do tramvají by se měly nainstalovat přístroje, které reagují na signály z vysílačky pro nevidomé.
 2. Do chodníků by se měly nainstalovat vodící linie.
 3. Na úřadech by měly být přístroje popsány Braillovým písmem.
 4. Chodníky by měly být v dobrém stavu.
 5. V obchodech by měly být vodící linie a regály by měly být popsány Braillovým písmem. V obchodech by měl být přístupný asistent.

Naše městská část Praha 3 není příliš dobře uzpůsobena na pohyb nevidomých po ulicích a MHD. Ulice jsou ve špatném stavu a v chodnících jsou díry. Často chybí vodící linie a zábradlí.

Během programu jsme zjistili, jak těžké je se jako nevidomý pohybovat po pražských ulicích a že ulice nejsou přizpůsobeny pohybu nevidomých s bílou holí, protože hůl často zadrhává o chodník ve špatném stavu.


Vozíčkáři

druh postižení: ochrnutí dolních kon4etin

lokalita: Praha 3 -Žižkov

- Naší první zastávkou byla lékárna Na Chmelnici, která sice má bezbariérový přístup, ale poněkud prudký nájezd, se kterým by si samotný vozíčkář nejspíše neporadil.

- Naše cesta se dále stáčela k tramvajové stanici Chmelnice, kde jsme ještě museli čekat na příjezd bezbariérové tramvaje, což nebylo na úzkém ostrůvku nic jednoduchého. Především kvůli odpadkovým košům, které jsou špatně umístěny. Bezbariérové tramvaje jezdí ve dne zhruba jednou za hodinu. Zatímco v noci nejezdí vůbec.

- Naše další zastávka byla v areálu Pražačka, ve kterém jsme zkoušeli, zda je možno dostat se tam i bez cizí pomoci. Mezi jednu část areálu patří venkovní a vnitřní bazén. Přístup pro vozíčkáře je pouze ve venkovním bazénu.

- Po návštěvě plaveckého areálu jsme se šli podívat do supermarketu LIDL ve kterém nás neustále sledovala ochranka. Příjemnější bylo, že většina zboží byla dostupná, ovšem i přesto je občas nutná výpomoc ostatních. Další nevýhodou pro vozíčkáře je výška nákupního pásu, který je moc vysoko a vozíčkář na něj nevidí.

- Poslední zastávka byl bankomat České spořitelny, ke kterému se nedalo dostat

Návrhy na zlepšení : - širší tramvajové zastávky

 • - odpadkové koše by neměly omezovat přístup
 • - bezbariérový přístup k bankomatům
 • - příjemnější personál v obchodech- větší důvěru

Mezi nejdostupnější místo patří kino AERO, kde byl pro vozíčkáře dokonce i výtah.


Společné zprávy/výstupy