ZŠ Jeseniova, Jeseniova 96, Praha 3, 130 00

Mikroklima můžeme definovat jako soubor chemicko-fyzikálních charakteristik ovzduší v území malé rozlohy. Nejdůležitější charakteristiky jsou teplota vzduchu, vlhkost vzduchu, rychlost a směr proudění vzduchu, složení vzduchu, srážky, sluneční svit. Kromě těchto přirozených charakteristik sem patří i faktory vyplývající z činnosti člověka - např. hluk, umělé osvětlení.

Zkoumání ovzduší je pro posouzení mikroklimatu ve vybraných lokalitách klíčové a je tudíž důležitou částí projektu.

Žáci bádají v terénu a současně se seznamují s mikroklimatickými faktory také teoreticky.

Projektové aktivity (stěžejní označeny *):

  • * Měření prašnosti ovzduší pomocí krému
  • * Hlavní škodliviny v pražském ovzduší
  • Spalovací proces (pro 8. a 9. ročník)
  • Synergický účinek škodlivin
  • Měření dopravního zatížení místa
  • Pátrání po stromových lišejnících
  • * Měření teploty a vlhkosti vzduchu
  • * Shrnutí, zhodnocení, návrhy na zlepšení